Poniedziałek,  21 października

17:30

18:00 + Zofię Lipowską (int. urodzinowa)

 

Wtorek, 22 października 

17:30 +

18:00 + Helenę Sawicką

 

Środa, 23 października

17:30

18:00

 

Czwartek,  24 października

17:30

18:00 + Kazimierza Zawadzkiego

 

Piątek,  25 października

17:30 + Jerzego, Andrzeja Lipowskich, Stanisława Lipowskiego i dziadków Dobrowolskich

18:00  +Barbarę Bieżańską (17 r. śm.)

18:00 + Grażynę Karabin (13 r. śm.)

 

 Sobota, 26 października 

13:00 Mariannę Hieronima Krzemińskich i Zosię Baranowską

18:00 o Boże błogosławieństwo dla Iwony i Janusza  Malon z okazji 30 rocz. ślubu (int. od dzieci i wnuczki)

19:00  + Piotra Rębeckiego

19:00 + Ewarysta Bilińskiego

 

Niedziela, 27 października

8:00 + Tadeusza Śmigasiewicza, Sabinę Jurka

10:00 + Tadeusza Macińskiego (int. im.) Franciszkę, Kazimierę i Mieczysława Macińskich

11:30 + Łukasza Łaszcza, teściów Łaszcz Rodziców Lewandowskich Sebastiana Skowrońskiego.

16:00 + Hnryka Ksybka, Stanisławę i Andrzeja Skrzyńskich

 

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św.

poprzez udział w Sakramencie Pokuty i Komunię Świętą.